Kort arbetstid blir dyrt.

Införd i UNT 2005-09-14. Wolfgang Kirsten (WK) skriver i sin insändare i UNT 11/9 att lösningen på arbetslösheten är en arbetstidsförkortning från åtta till sex timmar.

Det är lika naivt som att tro att man kan trycka på en knapp för full sysselsättning, vackert väder och fred på jorden. En arbetstidsförkortning från åtta till sex timmar skulle med bibehållen lön innebära ett totalhaveri för samhällsekonomin. Förslaget skulle innebära en löneförhöjning med 25 procent. Jag tror inte att en löneförhöjning på 25 procent är vad vi löser sakernas tillstånd med. Det rimmar dessutom illa med en utredning som flaggade för att vi i en framtid riskerar att behöva jobba tills vi är 79 år. Allt färre ska försörja allt fler. I stället för WK:s förslag, anser jag att ni borde banta ned det monstruösa skattetrycket och tillåta hushållsnära tjänster. Alla jobb är bra jobb och hellre låg lön än inget jobb alls.

Jonas Dahlgren, Knivsta.
Jonas Dahlgren