Delade lokaler lyft åt de borgerliga.

Införd i Uppsalatidningen 2005-03-06. POLITIK. Det borgerliga samarbetet har på nationell, regional och lokal nivå utvecklats och det ser lovande ut inför valet 2006. Vi önskar här i Uppsala att vi går vidare och föreslår därför ett gemensamt Fyrklöverhus för de borgerliga partierna. De fyra partierna har idag, enligt beräkningar, 238 400 kr/år i hyresomkostnader, vilket med gemensamma lokaler skulle minskas avsevärt. Det skriver två partiaktiva i en motion till sina partistämmor.

Vår tanke har varit att efterforska hur Fyrklövern eventuellt skulle kunna ha gemensamma partilokaler och vid valrörelser gärna ha gemensam valstuga. Alla partier hänvisar till att frågan ligger i distriktets händer men inget parti är direkt avvisande till tanken.

Rent praktiskt tror vi att det fungerar om bara viljan finns. Uppsala län kan bli riksbekant i media för sin samsyn bland borgerliga systrar och bröder. Om vi signalerar till väljarna att vi är redo för både praktiskt och teoretisk samsyn, ger vi väljarna mycket viktig signal. Det vore bra om en arbetsgrupp från de fyra borgerliga ombudsmännen i länet tar fram lämpligt underlag att senare låta respektive distriktsstyrelse godkänna.

Jonas Dahlgren Medlem i (c)
Christian Sandström Medlem i (m)