Full sopstation är ett återkommande problem.

Införd i Knivstabygden 2010-01-13. Jag var vid sopcontainrarna invid värmeverket här i Knivsta 2 jan. i år. Det var helt proppat med sopor i alla containrar utom glasåtervinningen! Som tur var det innan 15.00, så jag åkte till Återvinningscentralen som ligger invid. Såhär ska det inte vara! Bara för att det har varit några längre helger, ska ju inte sophanteringen upphöra. Hur skulle det se ut: skulle Vattenfall upphöra med att producera el bara för att det är Jul- och Nyår? Eller Ica Kniven stänga igen av samma orsak? Nej, detta måste göras något åt. Jag påpekade samma problem i sep. 2009 och då upplevde jag att det blev förbättringar. Nu vill jag ha förbättringar på alla dagar hela året. Det är ju extra angeläget att hålla containrarna ajour nu eftersom folk har mycket sopor efter alla julklappar.

Jonas Dahlgren, Knivsta.