Hemspråk hjälper inte till jobb.

Införd i UNT 20-10-14. Man har rätt till modersmålsundervisning i både grundskola som gymnasium i svensk skola. Detta styrs bla. av 20 kapitlet 22 § Skollagen samt 5 kapitlet 7 § Skolförordningen. I Knivsta har vi 227 elever just nu som får hemspråk, som det hette förut. Kostnaden för skattebetalarna 2020 blir 4,1 miljoner kronor för Knivstas skattebetalare. Förvisso är det en låg peng jmf. med Utbildningsnämndens totala budget om dryga 700 miljoner kronor.

Vart vill jag komma? Jo, jag tycker att utrikesfödda elever ska erbjudas svenska som huvudspråk  vid Knivstas skolor. Detta för att de ska kunna komma in i samhället direkt. Jag själv blev erbjuden persiska som hemspråk när jag var liten. Jag är evigt tacksam för att jag lärde mig svenska direkt så fort. Något annat har aldrig varit på agendan för mig. Skulle jag jobba på Ica Kniven, har jag ingen nytta av persiskan. Jag vill därmed ha sagt, att vi ska värna svenskan för att assimilera alla våra elever i Knivsta. Vill man lära sig ett annat språk, får man gå kvällskurser. Samma sak som med tango. Vill jag lära mig tango, så går jag kurser för det och betalar ur egen ficka. Knivsta kan ha bättre nytta av dessa 4,1 miljoner kronor, vilket jag anser vara mycket pengar.

Jonas Dahlgren

Adoptivbarn och Knivstabo.