Inte leka för mina pengar.

Införd i Bohusläningen 2004-05-22. Varje vardagsmorgon kl.05.45 sänder Sveriges Radio 8 minuter lång kristen morgonandakt. Detta har fungerat utmärkt i över 70 år. Fast sedan 3 maj har man börjat sända muslimska andakter, vilket är något alldeles unikt.

Jag betalar TV-licens på 1872 kr/år, vilken även finansierar Sveriges programutbud. Av naturliga skäl är det rätt angeläget att försöka få inblick i deras programpolitik. För mig som är från Iran, känns denna nya morgonandakt som ett hån mot alla oss med demokratiska ideal. Jag får kalla kårar i kroppen när jag hör denna muslimska andakt. Kalla kårar beror på att Iran inte har någon pressfrihet, inte någon religionsfrihet, de har dödsstraff och de har muslimsk lag, sk. sharia. Iran är en diktaturstat som fängslar oliktänkande, de ger dödsdomar till icke rättrogna, ger stöd till terrorgrupper som Hizbollah och har en analfabetism som ligger på över 50 %. Jag associerar till al Qaida, till Usama bin Laden, terrornätverket Hamas, stening av fångar och kvinnoförtryck. Listan kan göras lång. Detta ger associationer som inte är alldeles för bekväma kl.05.45 varje vardagsmorgon.

Det finns gott om Korancitat som uppmuntrar till våld. Jihad är ett krig man kallar heligt, en kamp man kallar god. I förlängningen syftar den till att lägga hela världen under islam. Det praktiska målet är att hela världen ska lyda under islam.

Nu är inte mitt mål att man ska stänga ute islam från radiosändningar, men jag vill i vart fall att det ska vara på andra sändningar än intrång på morgonandakten och i vart fall på ett språk man kan förstå och inte på arabiska. Sveriges radio får gärna leka i radio, men inte för mina pengar.

Jonas Dahlgren