Var god svara Thomas Östros!

Införd i Lundagård 2001-07-01. Regeringen, med utbildningsminister Thomas Östros i spetsen, har för en tid sedan föreslagit en ny lärarutbildning på förstärkt vetenskaplig grund. Med ledord som ökade ämneskunskaper och forskning kring lärande, ger den sig i kast med de problem som finns inom nuvarande utbildningspolitik. Förvisso är det lovvärt, men som vanligt med s-märkt utbildningspolitik saknar den tillfredsställande skärpa och aktualitet.

Själv har jag varit ute i verkligheten, dels genom utbildning på Lärarhögskolan i Malmö, dels ute på fältet som gymnasielärare vid en privatskola. Av totalt 4,5 års studier var det sista året i Malmö det sämsta i utbildningsväg jag någonsin varit med om. När jag fick anställning som gymnasielärare, tänkte jag att jag skulle ta vara på något som jag lärt mig från min tid i Malmö. Det var ingenting därifrån jag hade någon nytta av. Däremot hade jag nytta av den kunskap jag erhållit från praktiktiden.

Om man har ämneskunskaperna, borde praktik räcka vid lärarutbildningen. Varför ska man gå 140 p (3,5år) för att bli förskollärare? Eller 4,5 år för att bli gymnasielärare? Eller 5,5 år för att bli behörig i sh. och sv. på gymnasiet? Varför skriver Östros inget om detta i propositionen? Varför ska vi spendera en massa dötid på Lärarhögskolan när skolorna skriker efter behöriga lärare? Östros anger att lärarutbildningar är mycket populära. Det är en sanning med modifikation. Det är många som börjar utbildningen (19 000 hade sökt lärarutbildning ht. 00 i första hand), men å andra sidan är det många som hoppar av. Varför nämner Östros inget om det? Varför noterar inte Östros något om att kårobligatoriet bör avskaffas? Obligatoriet strider ju mot att man inte ska tvingas in i en förening. Varför kan man inte läsa upp sig till universitetskompetens som gymnasielärare? Varför är spetskompetens (ex. forskare) i Sverige tvungna att betala skatt? Varför politiserar Östros forskningspolitiken genom att premiera politisk korrekthet framför god vetenskaplighet? Varför introducerar man en introduktionstermin för obehöriga på högskolenivå; sådana kunskaper ska ju ha inhämtats under gymnasietid?

Förvisso anger Östros förbättringar iochmed den nya lärarutbildningen. Detta är bra, men å andra sidan väntat eftersom vi har val nästa år i Sverige. Är vi beroende av att det är val i Sverige för att få förbättringar inom utbildningen? Många frågor, inga svar.

Jonas Dahlgren