Hur ser Knivsta kommun på lösa hundar?

Införd i UNT 21-06-13. Det händer flera gånger i vår kommun, att lösa hundar har sprungit lösa och jag vet inte hur regelverket är kring detta? I 32 § Naturvårdsverkets föreskrifter 2002:18, där skriver man bla. om kopplingstvång. I allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun under rubriken Hundar och katter § 13, skriver man också om handhavandet med hundar. Hundägaren har så kallat strikt ansvar för sin hund. Det innebär att ägaren till och med kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan har hand om den. Min tanke är att det är bra om alla vet vilka regler som gäller i kommunen, så att lagrummen är klargjorda? Bättre att förekomma, än att förekommas.

Mina frågor till Knivsta kommun är:
1. Om en lös hund anfaller mig, då borde jag få freda mig?
2. Om jag skadar hunden i samband med detta, då antar jag att jag går fri?

Hundägare borde vara ansvariga för alla skador som deras hund orsakar. Jag är dock osäker om vad som gäller om en hund anfaller mig? Det borde vara så att om en hund anfaller mig, har jag rätt att freda mig så att jag inte skadas av hunden. Om jag i en sådan situation skadar hunden, borde jag inte kunnat ställas till ansvar. Däremot om jag använder mer våld än vad som är nödvändigt för att freda mig, kan jag ställas till ansvar för skadegörelse. Orsaken till att det betraktas som skadegörelse, är att hundar är lös egendom. Jag har inte direkt hittat något om detta under de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Har jag rätt? Hur ser kommunen på detta?

Jonas Dahlgren

Knivsta