Skjut bort duvorna!

Införd i Uppsalatidningen 2010-05-14. Vi läser i media att duvor ofredar hyresgäster i kommunens lägenheter i centrum. De dyngar ned främst på balkonger, får jag veta.

Vad göra? Det finns 2 alternativ:
1. Antingen sätter vi upp taggtråd som de bla. har gjort vid Stockholms central. Då har duvorna ingen chans att skita ned. I och för sig kan de flyga och skita ned, men det tror jag är svårare.
2. Allra helst skjuta av duvorna. Om duvorna märker att sin kompis är död, lär de sluta upp med att flyga just till centrum och göra livet surt för bygdens medborgare. Därmed kan vi styra över deras beteenden. Detta alternativ är betydligt billigare än nr. 1. Det ska ju inte vara så att duvorna sätter agendan för var vi medborgare kan vara eller inte vara. Duvorna har hela skogen för sig själva och där kan de gott vara.

Jonas Dahlgren.