Avskaffa möjligheten till kronvittne.

Införd i UNT 23-04-20. I juli 2022 godkändes möjligheten att en misstänkt i ett mål, kan vara kronvittne i ett annat mål där han har insyn och i gengäld få kortare straff i det fall att han själv skulle dömas. Jag kallar denna person för XX nedan. XX skulle alltså vara tjallare åt polisen, i dessa mål där tysthetskulturen slagit rot. Han får strafflindrings-rabatt om han kan medverka till information till en annan misstänkt gärningsman. Jag kallar gärningsmannen för YY nedan.

Innan finns möjlighet för en XX att få en straffrabatt om denne vittnar om sin egen brottslighet mot YY. Det som tala för kronvittnen i rätten, är att man får tysta att kunna börja prata. Inte minst i gängkultur där man annars sitter tyst i förhör. Jo, jo, men nu kommer jag till nackdelarna:

Emot detta finns en farhåga om att systemet ger misstänkta brottslingar ett sätt att ljuga för att själva få fördelar. Dessutom kan brottsoffer och deras bekanta uppfatta det som nesligt och orättvist att en dömd brottsling får rabatt på straffet, bara för att XX vittnar om YY´s brottslighet. Sedan undrar jag hur effektivt detta är? Åklagarkammare kan inte lova någon strafflindring, därför att det är domstolen bestämmer.

XX som träder fram som kronvittne tar också en jätterisk. Jag hävdar att dessa vittnen måste kunna lita på att samhället skyddar dem om de väljer att vittna.

Kort och gott, tycker jag att nackdelarna överväger. Avskaffa därför kronvittnen. Kronvittnen kommer att ljuga sig fram i varje korsning, för egna fördelar.

Jonas Dahlgren

Knivsta