Värna vittnet, inte den misstänkte!

Införd i UNT 2005-07-26. RÄTTSVÄSENDE. Ibland har vittnen svårt att presentera sin utsaga i domstol på grund av rädsla för repressalier. Detta är förödande för en nation som kallar sig rättsstat. En lösning anser jag att låta vittnet vara anonymt. Endast åklagare och domstol ska känna till utsagan och den misstänkte ska inte veta vem vittnet är. Nu kanske denne ändock kan lista sig till vem det är, men man gör i vart fall risken och oron för vittnet mindre. Anonyma vittnen kan förslagsvis gälla då straffsatsen är ett års fängelse eller mer.

Jonas Dahlgren