Inför ett obligatoriskt trafikämne.

Införd i Sydsvenska Dagbladet 2001-07-22. Hur kör folk egentligen? Vi tänker oss två bilister närma sig en korsning varav den ene har väjningsplikt. Den som är på huvudleden är alltså den som passerar före i korsningen. Det som ganska ofta händer är att den i den anslutande vägen inte alltid uppmärksammar detta, eller i vart fall inte tar hänsyn till det. När man närmar sig en korsning ska man närma sig den varsamt, oavsett om man har stopplikt eller något annat. Varför? Jo, för att annars skrämmer man de andra trafikanterna.

Den som är på huvudled ska ju inte behöva bromsa in för att förvissa sig om att bilisten i korsningen verkligen har uppfattat situationen. Själv kör jag buss under sommarmånaderna och trafikerar därför ett otal korsningar varje timma, varje dag och varje vecka. Med sådana här orosmoment blir det rätt många inbromsningar. Vad räknar folk med att uppnå med att hastigt köra fram till korsningen? Det är kanske frågan om sekundrar, sekundrar som man ändå förlorar eftersom man ändå måste lämna företräde. Även om jag vet att jag befinner mig på huvudled, kan jag inte alltid vara säker på att de i den anslutande korsningen vet samma sak. Inte heller vet jag att de redan vet men ändå hysteriskt bromsar 10 meter innan korsningen. Eller är det jag som är extra känslig? Jag tror inte det, eftersom att när jag tog körkortet var detta en självklar regel. Jag menar, sunda förnuftet säger ju samma sak. Det är ju inget avancerat trafikbeteende.

Vad ska man då göra? Allra helst skulle jag vilja att man införde ett obligatoriskt ämne om trafikvett i grundskolan, där man tog upp beteende och regler trafikanter emellan. I detta ämne skulle man få en övergripande kunskap, kunskap som även dessa som inte tar körkortet skulle få. Min erfarenhet i trafiken är att man kan inte ta självklara regler för givet. Nu finns det naturligtvis ändå dem som inte lever som dem lär. Dock tror jag att det skulle bli mer harmoni i trafiken med ett sådant trafikämne.

Jonas Dahlgren
Busschaufför ferietid