ECB lika oberoende som svenska riksbanken.

Införd i Jönköpings-Posten 2003-05-30. Oftast hävdas det från nejsägarna till euron att de viktigaste ekonomiska besluten inte längre kommer att vara underställda demokratisk kontroll, utan överlåtas åt en handfull bankchefer. Det är rena påhittet!

Sveriges riksbank är ju ungefär lika oberoende från direkt styrning som Europeiska centralbanken, ECB. Alternativet med en direkt politikerstyrd centralbank, som nejsidan vill ha, finns överhuvudtaget inte alls. ECB är i grunden satt under demokratisk kontroll – dels genom att politikerna utser tjänstemännen, dels genom att politikerna formulerar målen som de ska arbeta för. Dessutom kan ledamöterna förhöras i det folkvalda Europaparlamentet.

Att det finns ett oberoende, både i riksbanken och ECB är bra för att det ger experterna utrymme att föra en vettig penningpolitik utan hänsyn till särintressen eller om politikerna vill åstadkomma godisregn inför stundande val. Faktum är att det ar ganska likt det svenska systemet med oberoende ämbetsverk, som vi alltid har ansett demokratiskt. Ingen kan därför påstå att de tolv euroländerna blivit odemokratiska.

Sammantaget ger det en bild av ett ECB som fungerar väl och har ett gott renommé bland medlemsländerna. Eurosamarbetet vilar alltså på en säker penningpolitik. Jag ska därför rösta för euron 14 september i höst och uppmanar alla att göra detsamma.

Jonas Dahlgren