Bredda Kungsgatan!

Införd i UNT 2003-01-04. Det är trauma att köra i centrala staden under rusningstid. Jag kör själv buss och måste ta mig igenom alla gator oavsett om det är rusning eller inte. Stadens politiker borde ta en funderare på hur man ska underlätta trafiken på Kungsgatan. Här är det fullt möjligt att med extra filer på Bäverns gränd 17-21 få lättare flöde. Det skulle t.o.m. möjliggöra att busstrafiken och taxi skulle kunna åka in i Bäverns gränd från Kungsgatan. Idag går inte detta, utan trafiken går in på Fjalars gränd på alla flaskhalsmässiga sätt och vis. Vidare borde Kungsgatan breddas i vart fall fram till kvarteret Svanhild på Bangårdsgatan. Allra mest önskvärt är naturligtvis att bredda Kungsgatan fram till Smedsgränd. Vad ska man då göra för att kunna bredda? Det ligger en park i dagsläget nu invid kiosken vid bussterminalen och denna Busspark borde reduceras. I de fåtal fall jag sett folk där, har det mestadels varit alkoholister. Då kan någon tycka att parker är stadens lungor. Ja, men till priset av vad? Det borde vara bättre med avsmalnad Busspark till fördel för trafik som lättare kan flöda. Bra för natur. Bra för trafikanter. Bra för alla!

Jonas Dahlgren