Varför inga speglar i Öregrund?

Införd i UNT 2004-01-26. Jag kör buss i norra Uppland och då inte minst i Öregrund. Så här i halkig vintertid är det ett speciellt ställe i Öregrund som är besvärlig att trafikera med stora ekipage. Det är Kyrkogatan som skär både Rådhusgatan samt Strandgatan närmare havet. Den väg som bussen trafikerar är huvudled och därmed borde saken inte vara några problem. Tyvärr känner inte alla till detta, ännu färre är det under turistsäsong. Det körs friskt från allehanda håll och man bävar nästan varje gång man ska igenom. Eftersom Länstrafiken har 5 linjer (639, 811, 853, 854 och 855) som trafikerar just denna passage är det inte alldeles oviktigt med en bra lösning och då gärna ganska snart.

Själv föreslår jag Vägverket att sätta upp dels en spegel vid korsningen Rådhusgatan/ Kyrkogatan vid Kyrkans Hus, dels en spegel mittemot Öregrunds handelsbod i korsningen Kyrkogatan/ Strandgatan. Speglarna kostar inte mycket och är en rimlig investering i trafiksäkerhet.

Jonas Dahlgren