Fimpa trabantsocialismen!

Införd i Sundsvalls Tidning 2002-12-11. Medier är viktiga. Som vi alla ser kommer flera och olika debatt- och insändarinlägg här i ST liksom i andra medier. Media är en viktig kanal för att få ut sitt budskap, viktigt men också en av våra okränkbara rättigheter som medborgare. Den är så etablerad att den ingår som en av punkterna i FN´s krav för mänskliga rättigheter.

Yttrandefrihet och rätten till fri opinionsbildning hör till de allra viktigaste inslagen i en demokrati. Fast när det gäller radio och TV hade Sverige under decennier ett lagstadgat monopol. Det var först i slutet av 1980-talet som det började luckras upp. Den tekniska utvecklingen som möjliggjorde satellitsändning tvingade bort SVT´s monopol. Visst är det märkligt med monopol? Det är som om vi bara skulle tvingas att läsa en enda tidning, alla andra skulle vara förbjudna. Eller som om vi skulle tvingas att lyssna till en och samma radiokanal hela tiden?

Fast statsmakterna försöker sätta ett annat farthinder i vägen: För att kunna skapa en politisk kontroll över digitalisering av TV-sändningar har regeringen infört ett markbundet stolpnät för TV-sändningar. Det är lika feltänkt som Stålverk 80 en gång var för stålindustrin. Det kommer inte bara motverka mångfalden inom mediaområdet, utan också hindra en informationsteknisk utveckling där digitaliseringen genom kabel, satelliter och koppartråd skapar nya och omfattande möjligheter för interaktiv datakommunikation.

Privatisering.

Jag önskar en privatisering av en SVT-kanal och två radiokanaler, vilket skulle innebära att betydande resurser kan koncentreras till att höja utbudet kvalitetsmässigt i de kvarvarande public sevice-kanalerna. Public serviceverksamheterna ska utforma sitt programutbud så att det bidrar till det samlade medieutbudet med projekt som andra inte sänder. Samtliga radiofrekvenser som är lediga ska kunna användas av fria och oberoende radiostationer. Antalet stationer ska inte minskas och politiken ska inte bestämma dess innehåll. Grundackordet för min syn baseras på att politikerna ska lägga sig mindre i media. Mer nyans och mindre T-fordsindustrialism. Mer frihet och mindre trabantsocialism.

Presstöd.

När man pratar medier, kommer man även in på mediestöd, som exempelvis presstöd för tidningar. Jag tycker att presstöd är osolidariskt med motivering att det inte uppmuntrar till fri konkurrens och marknadsanpassning. Presstödet fungerar så att det går till den tidning som är näst störst på orten. Detta betyder alltså att tidningarna på orten inte tävlar om att vara bäst utan att bli näst bäst. Vad är det för logik i det? Det gynnar ju inte oss läsare, det håller den sämre aktören under armarna. Om nu den näst bästa tidningen skulle falla bort om inte presstödet fanns, hade ju inte den kvarvarande tidningen fått anpassa sin nyhetsnyansering för att tillfredsställa så många läsare som möjligt. Detta har man kunnat se i Malmös fall, där Sydskånska Dagbladets (c) insändarsidor blivit mer nyanserade sedan Arbetet (s) gick i graven förra året. Mediapolitik ska präglas av sans och balans. Mina förslag till bättre mediapolitik är:

  • Staten ska inte styra mediautbudet.
  • Begränsning av mediaföretags ägandeförhållanden ska avskaffas.
  • Privatisera en TV-kanal och två radiokanaler (av SR´s 4 kanaler).
  • Tillåt viss del av kommersialiserad reklam i SVT.
  • Uppmuntra oberoende radiostationer att sända.
  • Yttrandefrihet måste säkras även i nya medier, som exempelvis på internet. Censur är inte önskvärt.
  • Slopa presstödet.

Jonas Dahlgren