Monarkin tjänar Sverige gott.

Svar till Republikanska föreningen.

Införd i UNT 24-03-13. Kungen är inte vald och ämbetet går i arv. Det är odemokratiskt, och därför bör monarkin avskaffas. Detta är en sammanfattning av Republikanska föreningen i Uppsala innan i UNT. Detta går jag nu i svaromål till.

Jo, jo, men statsministern är inte heller folkvald, inte i rollen som regeringschef. Han är vald till riksdagen, men statsministern har han sitt parti och talmannen att tacka för sin titel. M har bestämt att Kristersson är dess främsta företrädare, och talmannen har givit honom i uppdrag att bilda regering.

Talmannen har makt att utse regeringsbildare. Han är inte heller folkvald. Inte till ämbetet som talman. Regeringsledamöterna är inte heller valda, utan har sitt mandat från Kristersson. En del statsråd är riksdagsledamöter, men ingen har kollat med väljarna om de bör sitta i regeringen.

Mycken reell politisk makt utövas genom lagtolkning i domstolar och myndigheter. Myndighetscheferna är inte heller folkvalda. Detsamma gäller Sveriges domare.

Mot denna bakgrund är det principiella argumentet mot monarki, mindre intellektuellt av Republikanska föreningen. Det stämmer att Konungen inte har ett personligt mandat direkt från svenska folket, men det gäller de flesta innehavare av viktiga offentliga ämbeten, och att ämbetet som Sveriges statschef ska gå i arv för Bernadotte regleras i en grundlag. Detta har fastställts genom riksdagsbeslut och har exakt samma rättsliga kraft som våra andra grundlagar.

Nej. Vi har ett system med en monark som tjänar och har tjänat Sveriges syften gott. Alternativet vore ju rent förfärligt. Tänk om Sverige skulle få en president á la Donald Trump. Nej, bevare oss ifrån detta trauma!

Jonas Dahlgren

Knivsta