Musikens hus- ett dyrt arv.

Införd i UNT 2005-02-13. Kalkyl. Med stor bestörtning läser jag om kalkylen för Musikens hus i tisdagens UNT. Ska Lena Hartwig och Britt Löfgren ge Uppsalaborna ett arv på minus 63 miljoner kronor i 50 år framåt? Hur många gamla och barn ska offras för deras egna självförverkligande?

Jonas Dahlgren