Bygdens son

Som centerpartist kommer jag att driva frågor som är angelägna för bygden. Rösta på mig, jag är din kommunpolitiker! För mer info, kontakta mig på Jonas.Dahlgren@Centerpartiet.se Du måste ha Javascript aktiverat för att visa den.

Jonas Dahlgren, bygdens son.

Landsbygd
Ett betydande antal människor i Uppsala län, söker sig till grannlänen för bla. arbete. Jag vill därför främja ett fördjupat samarbete med angränsande län.

Vägnätet.
Goda kommunikationer är avgörande för ett väl fungerande samhälle. Snabba tåg och bussturer liksom vägar av hög standard, både i det större och det mindre vägnätet, ger förutsättningar för valfrihet i boendet. Därför är det viktigt att rusta upp och underhålla både små och stora vägar här i länet. Särskilt angeläget är ombyggnationen av länsväg 288 i hela sin längd mellan Östhammar och Uppsala. Jag kommer att arbeta för att Upptåget ska stanna vid alla orter utefter linjen.

Hemtjänst.
En patient som skrivits ut från sjukhuset är ofta inte helt frisk. I de allra flesta fallen sker tillfrisknandet i det egna hemmet eller inom den kommunala äldreomsorgen. För att övergången ska bli så bra som möjligt, är det viktigt med ett bra samarbete och goda kontaktytor mellan hemtjänsten, de anhöriga och sjukhuset.

Vård.
Alla ska få vård på lika villkor. Folk ska få rimliga möjligheter att påverka den egna vården. I de delar av länet som saknar egna akutsjukhus, måste det finnas akutmottagningar med läkartillgång dygnet runt. Distriktssköterskan är en viktig första länk i vårdkedjan. Mottagningen ska vara lättillgänglig och finnas nära de boende i lokalsamhället såväl i tätorter som på landsbygden. En kompetent och lättillgänglig vårdrådgivning per telefon kan fungera som en värdefull port till vårdsystemet. Modeller som bygger på internetkommunikation bör också utvecklas. Jag kommer att jobba för att ”Sjuksköterska på Apotek” måste fortsätta. Sjukvårdsbesök ska kunna göras även på kvällar och helger. Stoppa centraliseringen och neddragningen av distriktssköterskemottagningarna på mindre orter och stadsdelar. Som centerpartist kommer jag att vilja att läkare ska göra hembesök hos äldre multisjuka. Psykiatrisk kompetens bör utvecklas.

Psykiatrins hus i Uppsala, mer skrytbygge än vårdande av patienter.

 

 

 

 

 

Psykiskt sjuka har en alltför svag ställning i dagens samhälle. Bland de psykiskt sjuka finns många barn och ungdomar i stort behov av hjälp. Möjligheterna att få snabb diagnos och behandling av psykiska problem måste prioriteras för att undvika omfattande lidande för både den sjuke och omgivningen. Vården bör förstärkas med psykiatrisk kompetens. Ex. hade psykiatridivisionen 2008 problem att tillsätta en överläkartjänst i Uppsala under närapå ett år. Som följd av detta, fick man hyra in stafettläkare som var och är dyra i drift. Dessutom innebar det hela tiden nya ansikten och otrygghet för patienten. I min värld kommer det inte att fungera så. Jag kommer att verka för tillit, framförhållning och det bästa för patienten för ögonen. Staten bör ta ett huvudansvar för finansiering och organisation av rättspsykiatrin. Planerna på att bygga ett Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset måste förverkligas. Vidare inom psykiatrin vill jag att man inte ska blanda äpplen och päron. På tex. avd. 109 och 110 på Ulleråkersområdet i Uppsala kan en som har en mildare form av depression, sitta på samma avd. som en mördare och en våldtäktsman. Sådant får bara inte ske, vi måste kunna erbjuda bättre fingertoppskänsla än så. Detta förekommer i hela landet, men ett första steg i rätt riktning är att vi i Uppsala län tar initiativet så att vi tar allas lika värde på allvar och därför kunna erbjuda en patientriktad vård. En som har depression har annat behov av stöd än tex. en mordbrännare. Som politiker kommer jag att kämpa för detta. Den vårdgaranti som nyligt införts innebär att den vårdsökande erbjuds vård på annat håll när tillgängligheten i det egna länet är otillfredsställande. Denna måste följas upp och dess funktion säkerställas i framtiden. Informationen om patientens rätt genom vårdgarantin måste fungera väl. Sedan ska ett vänligt och respektfullt bemötande vara en självklarhet i dagens moderna sjukvård.

Det ska sägas att både avd. 109 och 110 har lagts ned. Avd. 111 finns kvar, men har bytt namn till avd. 5. Som om man förbättrar vården genom att byta namn. Nja, jag tror väl ändå inte det. Så enkelt är det inte, utan psykiatrin i Uppsala län behöver en renässans. Det duger dåligt med att bara byta namn och sopa problemen under mattan. Funkar inte så!

Patienten ska sättas i centrum och inte i väntrum!

Kommun.
Grundläggande service och boende. Jag kommer att verka för att en grundläggande service ska finnas i hela länet. Tänker bla. på affärer, post och kassaservice. Även lantbrevbärarservice ska bibehållas i minst nuvarande omfattning.

Oklart varför inte Posten fick fortsätta sitt arbete utan såldes till Postnord?

 

 

 

 

 

 

Det bör även byggas fler bostäder utanför detaljplanerade områden. Studenterna har ingen glädje av närapå lyxutrustade lägenheter i tex. Uppsala. Själv har jag bott på studentboende på 25 kvadratmeter på nästan 4 000 kr/mån. i Uppsala. Det är horribelt, vem vill bo under sådana förhållanden? Detta slutade med att jag flyttade ifrån Uppsala till villa i Knivsta.

Tillståndsprocessen vid ansökningar om bygglov bör bli snabbare. Jag fick bygglov i Knivsta på 9 dagar, men detta tillhör undantagen. I värsta fall kan det ta 3 månader har jag hört. Centerpartiet vill arbeta för att det ska bli lättare att bygga nytt och bygga om.

Polis.
Människor måste kunna räkna med polisens insatser vid överfall, inbrott och annan brottslighet. Jag kommer att arbeta för att vi i Knivsta ska ha en egen närpolis med dygnet runt-bemanning. Tjuvar slår nämligen inte till under kontorstid och då bör även polisen utveckla sina resurser mer rättframt. Centerpartiet vill att det ska finnas poliser i länets alla kommuner dygnet runt. Vi ska kunna tordas vara ute för att kriminella hålls inne. Vi ska inte tvingas vara inne för att kriminella är ute.

Företagande.
Det måste vara enkelt att starta nya företag. Särskilda insatser måste göras för att ta tillvara den växande entreprenörsandan bland våra ungdomar. Särskild uppmärksamhet måste ägnas sysselsättning och utveckling på landsbygden och länets skärgårdsområden. Inte minst ur miljösynpunkt är det angeläget att svenskproducerade livsmedel främjas. Hela länet ska leva!

/Jonas Dahlgren (C).