Ulf Lindgren dåligt påläst.

Införd i Knivstabygden 2009-0610. Jag fick ett svar från bitr. närpolischef Ulf Lindgren (UL) att det kunde vara lagligt att köra moped på gång- och cykelvägarna i Knivsta.

UL är dåligt påläst. 20 m från min bostad går en gång- och cykelled och på skylten invid vägen är det tecken för både gång- och cykeltrafikanter. Sedan finns det en tilläggsskylt om ”Ej moped”. UL kan inte komma och påstå att det är tillåtet att köra mopeder på våra gång- och cykelstråk. Ej moped betyder ju ej moped. Det går ju inte att bomma! UL förvirrar sig in i någon hysteri kring att det gäller klass 1- eller klass 2-mopeder.
Fast står det ”Ej moped”, betyder det ingen mopedåkning alls. Jag cyklade på denna väg och mötte 2 mopedister som körde i bredd i hög fart. De höll på att köra på mig om jag inte hade varit observant och väjt undan. Så ska det inte behöva vara. Om det är så att UL vill göra skillnad på klass 1 och klass 2-mopeder, så ska detta visas på skyltarna. Alla kan läsa skyltar och då skulle vi slippa denna förvirring som nu gäller.

Jonas Dahlgren