Eloge till Knivsta kommun. 5 dagar att få bygglov.

Införd i Knivstanytt 2016-08-10. Jag är nu i byggartagen för min 3:e villa här i Knivsta. Första gången jag lämnade in bygghandlingarna tog det redan då kort tid, det tog 9 dagar. Sedan var det dags för mitt andra hus och det tog 8 dagar.

Detta år var det dags för ett nytt rekord alla gånger. Jag lämnade in handlingarna tisdag 31 maj. Onsdag 8 juni var det klart med underskrifter och stämpel. Fokuserar vi på arbetsdagar, räknar vi bort 3 helgdagar under denna tid blir det 8 dagar minus 3. Inalles tog det alltså blott 5 arbetsdagar för mig att få bygglov och det är rena rama raketfarten. Jag vill tacka Christofer Mattsson och Hanna Burnes på Bygg och miljö. Jag vill tacka tjejerna i växeln samt Anette Holm på Kart- och rit på kommunhuset. Det är mycket värt för en byggherre att ha kompetent folk med snabbt fotarbete. Vill tacka er alla, det har varit trevligt att bygga och ha sådana fina kontakter. Tack Knivsta kommun.

Villa Dahlgren

 

 

 

 

 

Jonas Dahlgren

Knivsta