Mer demokrati med 99 än 349.

Införd i Nerikes Allehanda 2003-09-27. DEBATT. Sverige bör reducera 2/3 av sina riksdagsledamöter. Om EU-parlamentet består av 625 ledamöter representerande 377 miljoner invånare, borde 99 ledamöter för nio miljoner svenskar räcka gott och väl. 250 extra ledamöter skulle inte representera oss tre gånger bättre.

Nackdelen med färre riksdagsledamöter är att man får en sämre åsiktsflora och en glesare folkrepresentation. Istället för nuvarande elva riksdagsledamöter från Örebro län skulle det kanske bli fyra ledamöter och en sämre förankring bland väljarkår. Väljarna får längre till sin lokala företrädare. Vissa partier skulle till och med riskera att tappa representation helt. Mindre partier drabbas speciellt hårt eftersom varje extra riksdagsmandat skulle kräva så många extra röster till. Många röster riskerar dessutom att komma till spillo, speciellt om röstetalet ligger alldeles just under det som krävs. Klyftorna mellan stora och små partier skulle bli än större om det skulle bli färre riksdagsledamöter.

Den största fördelen med färre riksdagsledamöter är effektivitetsvinsten. Det blir kortare väg till beslut och enklare att få ett utslag från politikerhåll. Det blir lättare att utkristallisera varthän ett åsiktsbeslut kan luta om det borgerliga blocket har 50 ledamöter som röstar för och resten emot. Det är lättare att räkna ut än när 158 röstar för, 14 som inte bestämt sig, 2 som lägger ned rösten och 1 som är sjuk. Annan fördel är den rent ekonomiska, där varje färre riksdagsledamot med månadslön på över 43 000 kr är en besparing för skattebetalare. Med reducerat antal riksdagsledamöter skulle även inbegripa färre avlönade i förvaltning och myndigheter (som jag skrev om innan). I tider då politikerförakt omtalas är inte lösningen på detta fler politiker, utan snarare färre. Det skulle ge en lyhördhet gentemot väljarna att politiker tar väljarna på allvar.

Frågan som bör ställas är om 349 ledamöter styr Sverige över 3 gånger bättre än 99? Internationellt sett är 349 folkvalda ett väldigt högt antal, för en befolkning på knappa nio miljoner. Man skulle kunna jämföra med EU-parlamentet som har 625 ledamöter på 377 miljoner invånare. Argumentet med minskat valdeltagande är egentligen inget argument, det kan faktiskt innebära precis raka motsatsen. Om Örebro län bara har fyra riksdagsledamöter mot elva innan, innebär det att varje politiker måste profiler sig ungefär tre gånger bättre. Vi skulle få tydligare debatter och mer nerv i den glesaste av glesbygd. Valrörelserna skulle bli mer spännande eftersom det inte alls är säkert hur resultatet kan falla.

Att som nu under valvakan veta att (s) från början kan inkassera 40 mandat för Norrland är varken spännande eller bra för demokratin. Vi skulle få politiker som är bra på retorik och ha genuint folkligt stöd. Det finns således knappast några möjligheter till stolpe in tack vare en 15 plats på listan långt nere i det fördolda. Den förtroendevalde måste ut på fältet och agera.

Jonas Dahlgren