Privata sektorn viktig för jobben.

Införd i UNT 2005-11-3. ARBETSTID. Replik till Christer och Lisbeth Johansson (UNT 21/10): Så länge kortare arbetstid med två timmar per dag inte också inbegriper bibehållen lön, så håller jag med er i resonemanget. Själv har jag aldrig hört Ohly vurma för fri företagsamhet och tror er knappast förrän jag ser det i aktiv handling. Det som skiljer en socialist alternativt kommunist från en moderat är att moderaten vill att hjulen rullar inte bara i offentlig sektor utan även och inte minst i privata. Privata sektorn är nyckeln till om vi ska kunna avhjälpa de monstruösa arbetslöshetssiffrorna.

Jonas Dahlgren

Denna har man stämplat i många gånger.