Hur är det fatt med fasaden på CIK?

Införd i UNT 20-11-23. Min närmste granne är Knivsta centrum för idrott och kultur (CIK). Invigningen var för ganska på pricken 1 år sedan. Byggnaden byggdes enligt principen passivhus, vilket gör byggnaden mycket energisnål. Materialvalen är valda utifrån att egenskaperna kommer till sin rätt. Trähuset byggdes ovanpå betongen, ytterväggar och tak byggdes upp med träbaserade material med hänsyn till minimerande av köldbryggor. 

Min fråga är till Kommunfastigheter som äger komplexet, är om dem kan fråga leverantören/byggaren om hur det kan se ut som det gör idag? Jag tänker missfärgningen på träfasaden. Det ser inte klokt ut sett från utsidan! Man ser hur vatten- och vindpinad byggnaden är. Vatten har runnit ned på fasaden och det ser alls inte snyggt ut, inte ens 1 år efter uppbyggnaden. Borde ni inte valt en mer lättskött fasad? Detta är inte vanlig patina. Varför välja just träfasad? Varför inte puts-fasad? Eller tegel? Tegel är underhållsfritt säkert i 40 år. Själv antar jag att det inte dröjer många år innan CIK´s träfasad måste fräschas upp. Sicket slöseri med penningen. Detta måste Kommunfastigheter reklamera.

Jonas Dahlgren

Knivsta

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är CIK.jpg