Justitieminister, Bodström.

Införd i Östhammars Nyheter 2004-08-19.

Bodström bör avgå.

Rymningar från våra fängelseanstalter verkar bli en vana, inte minst med rymningarna från Norrtälje nu senast. Detta orsakar polisen dyra omkostnader, pengar som man hade kunnat ha istället för att fånga in dem som man redan fågnat in. Nu i elfte timman kommer Bodström med nya löften om resurser och tal om superfängelse. Sett i skenet av Kriminalvårdens fiasko och flum, är det inte lätt att kunna ta Bodström på allvar, hans nya krafttag till trots. Jag har tappat förtroendet för justitieministern. Om förtroendekapitalet är förverkat är det dags för honom att avgå. Tomas Bodström verkade vara en lovande ung man. Tyvärr verkar han vara en ung man som bara lovar.

Jonas Dahlgren