Ställ fler containrar vid värmeverket!

Införd i Uppsalatidningen nr. 38, 2009-09-24. Sopstationen vid värmeverket invid Återvinningscentralen i Knivsta är dåligt skött. Jag var i lördags 12 sep. till denna sopstation. Det var alldeles fullproppat med sopor och folk hade börjat lägga skräpet på marken utanför containrarna. Det var främst hårdpapp-containern och containern för tidningar som var värst drabbat. Jag betalar kommunskatt och vill därför inte ha det på detta sätt. Detta händer då och då. Sätt ut fler containrar! Att sopgubbarna ska plocka skräp från marken måste innebära ett merarbete. Då är det bättre att ställa ut containrar i reserv. Det måste gå att göra. Vad anser ansvarige på kommunen om detta?

Jonas Dahlgren