Hur är det med matematiken?

Införd i UNT 21-09-20. Jag har kollat skyltningen här i Uppland.

Se första bilden till vänster. Där står det att det är 34 mil till Sundsvall. Avståndet från denna skylt (norr om Arlanda/Märsta) till Uppsala = 2,9 mil.

Se den andra bilden till höger. Från Brunnby trafikplats (Knivsta), är det 32,4 mil till Sundvall. Till Uppsala är det 1,7 mil. Det är denna andra skylt jag tror är korrekt.

Ser ni det jag ser? Jo, att Trafikverket har räknat fel mellan dessa båda skyltar. På den första skylten är förhållandet Uppsala till Sundsvall = 30,7 mil. På den andra är samma sträcka Uppsala/Sundsvall 31,1 mil. Alltså ligger Sundsvall på olika avstånd om man tittar på dessa båda skyltar! Har Trafikverket någon matematisk förklaring till att man räknar fel till Sundsvall på skyltar, som är bara någon dryg mil mellan varandra. Man måste ju kunna lita på skyltningen i trafiken. Tacksam för ett klargörande.

Jonas Dahlgren

Knivsta