Lär av Stockholm, Uppsalapoliser!

Införd i Svenska Dagbladet 2004-01-15. Vi har kvalificerad spaningsrotel i Stockholm. Fotogrammetrisk uppmätning. Kriminalteknisk expertis. DNA-profiler med copy number analys. Undersökningen kring Anna Lindh-mordet med formidabla Leif Jennekvist i spetsen, visar på en makalös imponerande styrka i svensk poliskår. Sedan har vi Uppsalapolisen med 540 anmälda fall mot sig, en poliskår som hellre tittar på fyrverkeri än tar hand om fulla 13-åringar och en polismentalitet på dekadens.

Detta är två sidor av samma polisväsende. Jag tycker i uppsalafallet att det är ett dåligt polisiärt beteende vid slottet på nyårsnatten. Självklart ska Anders Björck ha samma rätt som oss övriga att leva i lugn och ro. Om det vore så att landshövdingen vore berusad, vilket jag har mycket svårt att tro, varför tog man då inget alkotest? Till uppsalapolisen vill jag säga att ni har en del att lära av Leif Jennekvist och hans professionalism. Till Anders Björck erbjuder jag kostnadsfri dygnetruntbevakning nyåret -04/-05 i den professionella konsten av att hålla slott i fredad zon.

Jonas Dahlgren