Valuta bör inte decentraliseras.

Införd i Svenska Dagbladet 2003-07-07. Jag tycker själv att decentralisering ofta är både bra och viktigt. Det kan ge ökad frihet och mer självbestämmande åt regioner och orter. Fast man kan inte decentralisera allt, exempelvis försvaret. Ska varje ort ha sitt eget försvar? Eller ska man decentralisera valutan? Skulle vi då ha en valuta för Kiruna och en helt annan i Ystad? Hur många valutor skulle det bli i slutändan? Internationellt samarbete är bra i gemensamma frågor. I Europa är utbytet och samarbetet stort, och den inre marknaden har inneburit att ländernas konjunkturer alltmer utvecklas i likartad takt och riktning. Gemensam euro är därför bättre än ensam krona.

Jonas Dahlgren