För låg satsning av skolmaten i Knivsta

Införd i UNT 23-08-23. Jag har kollat upp hur mycket skolmaten kostar för grundskole-elever i Knivsta kommun. Jag har fått fram en kostnad på 10,40 kr/portion. Det är lite, tycker jag. Detta är själva råvarukostnaden för respektive måltid. Alltså per elev. Det ska sägas att i Älvkarleby bekostar man 14 kr/snittmåltid för sina grundskole-elever. Håll i er här: I Gällivare betalar kommunen 22 kr/portion. I Karlsborg 20,45 kr/portion.

Vad är min poäng? Jo, att jag hoppas vi inte snålar in på våra elever? Eleverna måste få i sig näring och de kommer att prestera bättre, om vi lägger manken an till med mer pengar på maten. Jag ser det som en billig investering. 10,40 kr i Knivsta per portion tillhör de allra lägsta i riket sett som helhet. Äter man bra. Pluggar man bättre. Det är min poäng.

Jonas Dahlgren

Knivsta