Exemplet Grekland.

Införd i UNT 2010-05-03. Sänkta löner, högre skatt, skyhöga räntor, stigande priser, ökad arbetslöshet, försämrade sociala villkor. Låter det eftersträvansvärt? Nja. I det socialdemokratiskt styrda Grekland är allt detta verklighet. Här hemma för den rödgröna röran med Sahlin, Ohly och Wetterstrand/Eriksson fram ofinansierade förslag som leder till detta. Tänk på detta i höstens val 19 september.

Jonas Dahlgren