Knivsta järnvägsområde behöver rökrutor.

Införd i UNT 24-03-16. När man kommer ner i viadukten under järnvägsspåren här i Knivsta, så står det ganska ofta flera rökare och röker för full kaliber. Detta innebär att tunneln under järnvägen blir som en gaskammare. Inte alls bra för oss astmatiker. Jag föreslår jag att man sätter upp 2 rökrutor, en rökruta på bra avstånd norr om tunneln och en rökruta söder om tunneln. Det skulle innebära bättre luftkvalité för oss som bara måste igenom denna tunnel. Rökrutorna skulle innebära en klar förbättring jämfört med hur det är idag.

Det är inte kommunen som markägare inom järnvägsområdet. Kommunen kan inte anlägga något på annans mark. Utan det är Trafikverket och Jernhusen som fattar beslut om vad som ska anläggas inom sitt markinnehav. Jag veta icke exakt var fastighetsgränserna går. Dock är bussangöringen och cykelställen på kommunal mark. Däremot ansvarar kommunen för myndighetsutövningen gällande Plan- och bygglagen (PBL) resp. Miljöbalken (MB) som reglerar tillstånd och tillsynen inom resp. lag. Alltså. Kommunen styr inte över miljöreglerna (utan kan utföra tillsyn enl. gällande lagstiftning) och inte heller över mark man inte äger, men kan ju träffa överenskommelser med tex. Jernhusen.

Min poäng är därmed att sätta rökrutorna vid bussangöringen alt. cykelställen. Då slipper man långsamma kvarnar att mala genom dels Trafikverket, dels Jernhusen. Knivsta kommun kan således självt enligt PBL och Miljöbalken sätta upp 2 st. rökrutor.

Vad tycker Knivsta kommun om detta? Får jag medhåll?

Jonas Dahlgren

Knivsta