Sämre postgång i Knivsta.

Införd i UNT 2009-09-25. I januari i år höjde Posten portot från 5,50 kr till 6 kr. Därefter minskade Posten i Knivsta C. sina öppettider. Sedan tömmer de postlådan i Centrum tidigare. Nu senast ska Posten helt ta bort båda postlådorna i Ar på Carl von Paykulls väg (mittemot Statoil-macken).

Hur är det fatt med Posten? Posten (Postverket) har funnits sedan 1636 och har fortfarande problem med driften. Hur kan ett verk som funnits i 373 år inte hunnit med att hitta en form som gör den hållbar och rutinmässig? Posten är inte längre pålitlig partner. Hur många fler försämringar ska vi behöva tåla i Knivsta? Som det är nu, har Posten ingen framförhållning.

Jonas Dahlgren