Här finns ett guldläge för kommunen.

Införd i UNT 23-06-11. De som köper tomterna på Parkvägen har guldläge för sitt hus, mitt i Knivsta centrum. Vad säger nya styret om detta? Det undrar Jonas Dahlgren i Knivsta.

Om man har komplexet Knivsta centrum för idrott och kultur (CIK) i ryggen och fortsätter på Parkvägen, så är där en jättestor grönyta på höger sida in mot Knivsta centrum. Jag uppskattar avståndet fram till Knivstavägen till 400 meter. Här händer det grejor. Denna mark till höger tänkte jag fråga Knivsta kommun om dem vill sälja? 

Kommunen ligger med illa till med en risk med tiotals miljoner kronor i underskott för 2023. Med de 80 miljoner kronor i resultatutjämningsreserven från förra styret, kan man rädda kommunen från underskott. Det är först när bokslutet är klart, vi vet hur det går för i år 2023. Ytan på Parkvägens östsida skulle kunna råda bot på underskottet. Såhär tänker jag: 

Vi säger att det är byggklart först på 300 meter på östsida och säg med 25 meters djup in i buskagen. Säg att varje tomt ska bli 50 meter lång och 25 meter bred. Då skulle kommunen på dessa 300 meter kunna göra 6 tomter på vardera 1 250 kvm´s stor yta. 1 250 kvm får anses som mycket stort för att vara i centrum. 

Hur ser detaljplanen ut, säger någon kanske? Jo, jo, men jag säger Hur ser nya styret på detta? Som det ser ut idag ser det inte roligt ut alls. Se bilden. Förena nytta med nöje och sälj av dessa gissningsvis sex stora tomterna på auktion. Ni kommer att kunna erhålla alla gånger 2,0 miljoner per tomt. Då går säkert styckningskostnader hos Lantmäteriet, bygglovskostnader hos Bygg- och miljö samt överklaganden hit och dit på säg 1 miljon. 

Ja, men då har kommunen 11 miljoner som i en liten ask. Det är ju bättre än som det ser ut idag, där inget händer på Parkvägens östra sida norr om CIK. Det är ju politikerna som styr över detaljplanen, så detta anser jag som högst görbart. 

De som köper tomterna har guldläge för sitt hus, mitt i Knivsta centrum. 

Vad säger nya styret om detta?

Jonas Dahlgren

Knivsta