Motion om Olympiska spel. OS till oss.

Till ett lands välstånd brukar anges hur mycket BNP (Bruttonationalprodukt) går upp eller ned. BNP brukar vara en adekvat värdemätare på välstånd, även om den har sina metodiska brister.

Tillväxt

Sveriges BNP-tillväxt har de senaste åren varit rätt liten och i har kunnat skymtats i de lägre regionerna bland OECD-ländernas tillväxtkraft. Jämfört med att vi tillhörde toppskiktet bland OECD på 70-talet, kan man därför tala om att vi blivit akterseglade.

Frågan är därför oundviklig; hur ska vi då rätta till missförhållandena? Till detta hade kunnat tillfogats långa tvättlistor av åtgärder. Denna motion avser dock åtgärd på sikt sett. Motionen berör arrangemang av dem Olympiska sommarspelen i Sverige och nedan går jag in på detta närmare.

Vad har OS med BNP att göra?

OS är, om det arrangeras organisatoriskt och med framförhållning, intimt kopplat till turism och god PR för arrangörslandet/länderna. OS sätter orter på kartan som annars inte skulle varit mycket för världen (för vem är Grenoble känt om inte just för OS 1968?). Iochmed att OS arrangeras öppnas möjligheter för omfattande investeringar, nyföretagande och ett upplyft regionalt och indirekt nationellt. Därmed blir arrangemanget i längden även en fråga om nationalekonomi och break-even-point.

Jag menar att ett välarrangerat OS skulle medföra möjligheter för Sverige till god PR och möjligheter för oss att i längden klättra i välståndsligor. Detta betyder inte att det kommer att gå dåligt för Sverige om olympiska rekord uteblir, vid dåligt väder eller vid få svenska lag- eller individuella framgångar. Arrangemanget ska ses till sin helhet. Relaterat till helhet tror jag att vi som nation har stora möjligheter att kunna visa omvärlden att vi är bra på sommarspel.

Nu får ju inte OS bara bli en fråga om BNP-tillväxt och ekonomiska tabeller. OS är så mycket mer än så. Fast för att hålla ett OS tror jag att spelen är beroende av folklig förankring. För att vinna folkets förtroende för ett OS blir spelens trovärdighet starkt förknippande med ekonomi och våra möjligheter att klara av det. Därför är OS och BNP intimt kopplade.

Historik

Sverige har som bekant haft OS 1912 i Stockholm. Det var lyckade sommarspel som även rönte vissa svenska framgångar. Sverige har sedan dess inte hållit spel allena, däremot har vi som kandidatland varit med och tävlat både om fler sommarspel, men även vinterspel (alla minns vi Åre/Östersunds ansökan för en del år sedan).

Kriterierna att få spelen har inte bara med ansökarlandet och dess hemma-opinion att göra. Det som avgör huruvida man kan få arrangera spel är bla. vad som hänt innan, dvs. historiken. Oddsen beror i hög grad på vilken kontinent de förutvarande Olympiska spelen har hållits. Att Sverige arrangerat OS 1912 är därför inget argument. Om vi går närmare in på senare tiders och framtida spel, ser tablån ut som följer:

Sommar 2000 – Sydney
Vinter 2002- Salt Lake City
Sommar 2004 – Aten
Vinter 2006 – Turin
Sommar 2008 – Peking
Vinter 2010 – Vancouver
Sommar 2012 – London
Vinter 2014 – Sotji
Sommar 2016 – Rio

Som vi ser av detta är Europa endast arrangörer vid 3 tillfällen. Sommar-OS 2020-arrangören är ännu ej klar, men oddsen för att det kan bli ett europeiskt land 2020 hänger ihop med vad som händer vinter 2018.

Sverige som kandidatland

Min motion gäller således Sveriges kandidering till OS 2020. Varför inte vinterspelen 2018? Risken är överhängande att det anses att ett icke-europeiskt land bör arrangera, eftersom vi har haft/har Europa både -04, -06 samt -12. Vidare är risken stor att vi spänner våra muskler för tidigt, för om vi ansöker 2018 är det bara 14 år efter 2004 då vi ansökte senast.

Jag motionerar om att Sverige ska ansöka om de Olympiska sommarspelen 2020 och att vi centervänner ska gå i bräschen för detta för dem framtidsvisionärer vi faktiskt är.

Då kan någon invända att om Stockholm självt ska klara detta, blir det ingen nationell angelägenhet. För att vinna folklig förankring tycker jag att rikets 3 största städer (Stockholm, Göteborg och Malmö) samt Norrlands största stad (Umeå) ska vara våra 4 arrangörstäder. Beroende på omständigheter för städerna kan konstellationen även se annorlunda ut. Därom kan man göra efterforskningar. Ett OS från Malmö i söder till Umeå i norr? Ja, där har vi nästa nej-argument som kommer som ett litet brev från Svensk kassaservice. Då kan man inflika att OS 1956 hölls i Melbourne/Australien. Jag har fått veta att ryttarolympiaden 1956 faktiskt gick i Sverige (sic!), fastän Melbourne var arrangörsstad. Detta pga. för komplicerade karantänkrav i Australien. Sverige fick således vara med om att hålla i en del av OS 1956. Ryttarspelen blev mycket lyckade och Melbourne var tacksam för svensk medverkan. Sett i skenet Australien/Sverige, blir därför Malmö/Umeå inte mycket. Avstånd går att överbrygga. Vill man, så kan man, som ett gammalt Jonas Dahlgren-citat lyder.

(C)´s hållning

(C) anser att OS är bra ifall det folklig förankring och statliga ekonomiska garantier finns. (C) poängterar att det är viktigt att OS har regeringens genuina stöd. Om dessa kriterier uppfylls, ser partiet inga hinder i att ansöka om Olympiska spel. Dock är kravet om 2020 ej angett som mål i några handlingsplaner.

Med text enligt ovan föreslår jag att (C) ska gå i bräschen för att Sverige ska bli ett kandidatland till sommar-OS 2020. Arbetsnamnet för att vinna det folkliga stödet kan kanske kunna vara: OS TILL OSS.

Jag föreslår Centerstämman:

* att Sverige ska ansöka om de Olympiska spelen år 2020 med Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå som arrangörsstäder.

* att vi ska bilda opinion därom för att förankra det bland allmänheten.

* att vi ska förvissa oss om statliga ekonomiska garantier för att kunna klara spelet om spelen.

* att man ganska snart (senast januari 2012) bör sjösätta planerna på kandidatanmälan.

Jonas Dahlgren