Val 2018

Lägg rösten där den väger tyngst.

Rösta på centervän Jonas Dahlgren!

Som Knivstabo har du läst och sett mitt namn i många många insändare/debattartiklar, men även tidningsreportage och reklam i ortens tidningar. Jag är den lille mannens företrädare i maktens boning.

Jag är av folket. För folket. Alltid saklig. Alltid påläst. Jag önskar söka din röst inför kommunvalet 2018 i Knivsta kommun och skälen är följande:

1. Jag vill att Knivsta kommun ska sälja fler villatomter. Vi har framförallt 3 gator som är enligt detaljplanen avsedda att sälja tomter på. Dessa är bla. Mejselgatan, Hyvelgatan, Lodgatan och för industribyggnader också för Rubanksgatan specifikt. Även nordligaste Brunnbyvägen och nordligaste Hälleborsgatan. Samtliga ligger i Nya Alsike. Jag vill även öppna upp för villatomter i Västra ängby, samt området Nydal. Villatomter i nya Alsike är värda ca. 2,0. Då ingår V/A. Skulle kommunen sälja skulle det alla gånger om man räkna bort kostnader för infrastruktur och dagis/skolor, ge en nettovinst på 1,0 milj. per varje ny såld tomt. Säljer kommunen inom årsspannet 2018-2028 400 tomter kommer man alltså gå nettovinst 400 milj. kr. Tomtfrågan är alltid av central vikt för att kommunen ska kunna se om sina inkomster. Nu kanske kommunen inte väljer att sälja 40 tomter per år inom en 10-årsintervall för det tar tid att projektera också, men alles inalles är jag övertygad om att det ger stor vinst i kassakistan för kommunen. Kommunen säljer förvisso tomter nu också, men jag anser att det går alldeles för långsamt och i alldeles för lite volym.

Jag ser framtida husägare i kommunen som plikttrogna/säkra skattebetalare i vart fall alla gånger förbli kommunmedborgare säg 20 år i snitt. Vissa bor längre, andra kortare.

En röst på mig innebär att vi får bättre kassaflöde in i skattekistan för kommunen. Gynnar alla parter. Med mig i kommunfullmäktige, blir kommunens kassa god. Jag vill med detta att kommunskatten ska förbli där den är idag. Jag hävdar, med tanke på tomtintäkter för kommunen, ogärna att skatten ska höjas. Höja skatten gör man bara om man har oförutsedda utgifter och/eller dålig framförhållning.

2. Jag önskar att kommunens äldreboenden ska erbjuda sina medborgare, ett glas vin till maten på fred. och lörd. Detta görs redan idag, men är inte ett stående tema på veckosluten. Det är faktiskt jag som kommit med idén från första början! Utan mig hade tanken inte väckts. Nu vill jag göra denna repertoar till stående både på det privata Wilhelms gård samt det kommunala Estrids gård (båda i Knivsta centrum).

Har man medicin och inte tål alkohol, ska man naturligtvis inte tillerkännas vin/öl/nubbe. Fast har man inga synliga begränsningar, anser jag att vi ska unna våra äldre en guldkant på tillvaron. Detta kan dem vara värda. De ska kunna få tillerkännas värdighet och myndigförklaras även som åldringar på sena höstkanten av sitt veckoslut. Intaget sker till självkostnadspris och förslagsvis till fred. och lörd. middag. Jag vill med detta sagt inte supa våra kära åldringar under bordet, utan det hela ska ske under mycket beskedliga former om säg 1-2 glas per person och helgdag. Kom ihåg vem som kom med idén från första början. Inslaget är mycket populärt på vårda boenden, vill jag lova.

Jag hävdar att mår knoppen bra, så mår även kroppen bra.

3. Om att värna bra språkbruk bland kommunens yngre förmågor. Jag vill verka för att tvätta språket på kommunens skolor. Detta är angeläget och är en bricka i våra barns fortsatta väl och ve. Jag hävdar att eleverna har lättare att klara sig på framtida arbetsmarknaden om de har ett vårdat språk. Jag har hört språket här i Alsike skola och den svenska språkdräkten är värd mer än så, vill jag mena. Man blir tagen på större allvar om man ackompanjerar sitt språk med annat än könsord och otrevliga invektiv. Mitt förslag kostar inga pengar och gynnar våra unga i deras egna framtid.

4. Som centervän vill jag att hela kommunen ska leva. Jag har inte bara en politik för stad, utan inte minst också för landet. Så jobbar jag. Jag värderar inte bara om del, utan jag vill värna helheten. Som medborgare i Knivsta kommun känner man sig mer delaktig om man också har en politik som binder medborgarna samman. Det kapitlet kommer jag till nu:

Om att återetablera/återstarta lanthandeln i Husby Långhundra (L100). Förut var detta en Ica-handel som nu sedan 6 år sedan lagts ned pga. vikande underlag. Folk handlade helt enkelt på annan ort, mer i centrum. Detta är olyckligt och det vill jag ändra på. Jag hävdar att om alla på landsbygden i och kring L100 handlar på sin lanthandel, så får vi ett hållbart underlag. Det gynnar naturen, det gynnar landsbygden och det gynnar huspriserna som jag tror kan gå upp i och med detta på landsbygden. Det gör landsbygden mer attraktiv.

Jag vill inte bara ha en Ica-butik, utan jag tänker mig även en automatiserad mack som är öppen all around the clock. Det går att göra som på macken vid Knivsta bil och traktor på Knivstagatan. Det finns redan nu långt drivna planer på macken och det finns redan i dag firma som kan teckna sig för kontrakt. En grupp eldsjälar i L100 vill få till stånd ett miljötillstånd om en Q-star-mack där. Q-star sägs vara väldigt måna om detta. Jag vill slå 2 flugor i en smäll och etablera både mack och butik på ett och samma ställe. Stället är i korsningen av väg 273 och väg 77 i rondellen. Tomtfrågan är ren formalia, den är så gott som klar.

Helt säkert hänger det på finansieringen. Min bedömning är att en återstart/etablering av lanthandel/mack i L100 kan kosta runt 14 milj. kr (högt räknat). Jag, som är en varm vän av en levande landsbygd, föreslår därför att minst 10 st. i Knivsta kommun ska göra som jag. Jag kommer att skänka 100 000 kr som startplåt till lanthandeln för uppstart i L100, men bara om jag får minst 9 till att göra samma sak. Det skulle i sin helhet innebära att om vi är 140 st. alles inalles som gör detta, så har vi en lanthandel på plats i allas vår gemensamma landsbygd. Vill man. Så kan man.

Jag är själv uppvuxen på landsbygden. Jag menar att man alltid kan ta killen ifrån landsbygden, men man kan aldrig ta landsbygden ifrån killen.

Med detta sagt, har jag en politik för land och för stad. Jag värnar kommunens kassakista, jag månar om att det inte ska bli några skattehöjningar och jag har en politik både för äldre och yngre.

Jonas Dahlgren, flitig myra och evig kämpe.

Rösta på Jonas Dahlgren (C)!

Din trygghet. Din välfärd.

 Allt annat betyder mindre!

Kontakt: Jonas.Dahlgren@Centerpartiet.se

Jonas Dahlgren i Knivsta vill att kommunen ska sälja fler kommuntomter och få in medel för den gemensamma kassakistan. Ovan förklarar han mer.

Jonas Dahlgren i Knivsta berättar på ett pedagogiskt sätt varför Knivsta kommuns ska låta sina äldre på kommunboendena tillåtas ett glas vin till maten på veckosluten. Kommunen anammar delvis hans idé redan nu och Jonas vill poängtera att det var han som var först ut med förslaget. Detta för att värna våra äldre på ålderns höst.

Jonas Dahlgren i Knivsta vill att kommunen ska ha en fri men reglerad invandring. Reglerad i så måtto att den som flyttar hit ska ha en egen kassa på 50 000 kr för att underlätta starten i sitt nya hemland. Detta skulle även göra att den nyanlände snabbare kommer in i rytmen och får en bra start i sitt nya land.

Jonas Dahlgren i Knivsta har som en av få eldsjälar ställt förslaget att om han får 9 till att göra samma sak som han, så skänker han 100 000 kr som startplåt för att underlätta livet på landsbygden. Hans ide är att återetablera lanthandeln i Husby Långhundra (L100) och att låta hela kommunen leva. Man kan alltid ta killen ifrån landsbygden, men man kan aldrig ta landsbygden ifrån killen, poängterar Jonas Dahlgren. Hans idé fick stort genomslag i Knivstabygden 170921. Se mer här: Jonas Dahlgren om att hela kommunen ska leva!