Ung vänster ute och cyklar.

Införd i Helsingborgs Dagblad 2003-02-01. Ung vänster framför som motargument till EMU att löneklyftorna ökar. Man menar att det är konvergenskraven, som är kriterierna för ländernas valuta att delta i samarbetet, vilket i sin tur skulle orsaka klyftor.

Tanken om löneklyftor med EMU-medlemskap är en myt. Konvergenskraven innebär att en sund ekonomisk politik måste föras. Underskotten får inte vara hur stora som helst, inflationen får inte vara hur hög som helst och statsskulden får inte växa för mycket. En sådan ekonomisk politik är bra och nödvändig oavsett om Sverige har euro eller inte.

Ordning i ekonomin skapar bättre ekonomisk utveckling, vilket är viktigt inte minst för att kunna betala satsningar på vård och skola i framtiden. Då kan vi också själva bestämma över vår ekonomi utan att vara i händerna på långivare.

Konvergenskraven har inget med inkomstskillnader att göra. Tvärtom leder ordning i ekonomin också till reallöneökningar. Vill Ung vänster bedriva en ekonomisk politik som ökar underskotten och driver upp inflationen?

Jonas Dahlgren