Varför inte spegel på Gränby bilgata?

Införd i UNT 2005-10-23. TRAFIK. I böjen vid Statoilmacken på Gränby bilgata (parallellt med E 4) lever trafiken ett helt eget liv. Bilar, lastbilar, släpfordon, ja allt, kör här i full karriär i böjen, som ligger farligt nära dels utfarten från Statoil, dels och inte minst nära cykel- och gångtrafiken över E4. Det händer alldeles för ofta att det kommer fordon körandes parallellt med E4 norrifrån, som inte tar notis åt oss övriga. Fråga: varför sätter man inte upp en spegel i vägböjen? Inte dyrt. Förebyggande. Bra för alla!

Jonas Dahlgren