SCB´s välfärdsindex ett trauma.

Införd i ERGO (Uppsala universitets studenttidning) 2004-04-01. SCB:s forskningschef Joachim Vogel, stark anhängare av den socialdemokratiska välfärdsmodellen, har utarbetat ett välfärdsindex. Vogel anser att enbart BNP per capita är ett trubbigt sätt att mäta ett lands välfärd. Må så vara, men problemet är att de metoder Vogel använder är ännu sämre. Där används variabler som går ut på att om man för en socialdemokratisk politik, en typiskt nordisk välfärdspolitik, så får man höga indextal. Det gör att ett land med lång välfärdstradition och stabil välståndsutveckling automatiskt får höga värden, men skillnaderna i exempelvis läskunnighet i den vuxna befolkningen, medellivslängd eller spädbarnsdödlighet är mycket små mellan olika välfärdsländer.

FN:s utvecklingsprogram UNDP, konstaterar i sina mätningar att sambandet mellan ett gott allmänt hälsotillstånd och hög levnadsnivå är mycket nära sammanhängande. Det bekräftar Centerpartiets grundsyn. God folkhälsa uppnås inte i första hand genom olika riktade politiska insatser. Vogel gör därför debatten om välfärd en grov otjänst. Vägen till välfärd går inte som Vogel tror genom socialdemokratisk politik utan som UNDP påpekar genom högre tillväxt. Tänk på det nästa gång ni röstar.

Jonas Dahlgren