Ja till euron!

Införd i Enköpingsposten 2002-11-26. När jag var barn på 80-talet kostade en amerikansk dollar runt 4 kr. Idag talar vi om en dollar som kostar dryga 9 kr, vilket är ett mått på att vi har halkat efter, hur svenska hushåll har fått se sina tillgångar eroderade. Detta är inte minst viktigt för vanliga människor om vi skulle gå med i EMU, om vi nu ska omvandla våra pensionstillgångar till euro. Det är alltså viktigt för det svenska folkhushållet att kronan inte är hur svag som helst. Det är faktiskt vår pension som kommer att bli behandlad i euro, kursen blir därför viktig. Att vi överger kronan betyder ju inte att vi riskerar att få en svag valuta i utbyte. Tyska D-marken var en valuta som stod sig stark i förhållande till svenska kronan. Nu finns inte D-marken längre, men Tyskland utgör ändå en stor del av euro-land. Därför går det inte att säga att övergiven inhemsk valuta betyder svag ställning i EU. Varför blir då inte den svenska kronan starkare? Jag tror att det har med det utländska ägandet på börsen att göra – detta ägande har ökat kraftigt. Ungefär halva börsen är utlandsägd, och vi har ju med vårt skattesystem uppmuntrat utländskt ägande. Vi vill inte ha svenskt ägande eftersom vi har väldigt höga skatter på förmögenhet och kapitalinkomst. Ett svenskt EMU-medlemskap skulle därför inte bara gynna framtida pensioner. Det skulle också uppmuntra till svensk företagsamhet och sysselsättning.

Jonas Dahlgren
Adoptivbarn. Svensk. Europé.