Arma land.

Införd i Samtid 2002-01-31. Jag är personligen tveksam. Så säger Birgit Dahlberg, högste chef på studerandesektionen på Lärarhögskolan i Stockholm om regeringens förslag om att felfri svenska inte längre ska vara något krav för lärare.

Att lärare i skolan ska behärska det svenska språket är alltså ett för högt ställt krav. Tillräckliga kunskaper ska tydligen räcka, därför att skolan ska spegla samhället där var 10:e medborgare är invandrare. Med denna filosofi skulle det alltså innebära att om andelen kriminella är 10 % i samhället så ska 10 % av riksdagens ledamöter vara kriminella för att spegla samhället. Vad ska man säga? Måtte sådana förslag straffas i kommande val.

Invandrare behöver lära sig felfri svenska inte bara sådär lagom mycket som regeringen tycker. Moderata Ungdomsförbundet anser att man behöver ha en viss kunskapsnivå i språket för att kunna ha en demokratisk diskussion i samhället. Frågan är vad det kan leda till om man drar ner på kravet att behärska svenskan? Det finns en fara i att de som redan nu har fullgoda kunskaper i svenska språket blir ännu fler.

Det finns en risk i att inte kunna språket till fullo i skolan. Man får inte ämnet nyanserat belyst, det blir svårare att uttrycka sig varierat, det blir svårare att förstå vad andra menar och språket kan bli torftigt. När regeringen tror att den hjälper invandrare med lägre krav gör den istället dessa en björntjänst då svårigheter i svenska språket är implicit med svårigheter på svenska arbetsmarknaden.

I en OECD-studie från 1995 om läsförståelsen hos befolkningen i tolv länder, visade det sig att 25 % av de vuxna i Sverige inte kan återge vad de läst i en tidigare okänd, vardaglig, tidningsartikel. 20 % av de svenska 16-åringarna nådde inte upp till kravet i nian att man ska kunna förstå och kunna dra slutsatser av innehållet i en text. Från Skolverket kommer det siffror att 4 % av eleverna som slutat nian inte klarar av godkänt i svenska.

I det läget väljer den socialdemokratiska regeringen att sänka kravet i svenska. Fr.o.m. januari i år skrivs det sänkta kraven på svenska in i skollagen. Arma skola. Arma land.

Jonas Dahlgren