Fråga till Socialförvaltningen i Knivsta.

Införd i UNT 20-05-25. Äldre mår bra av att ha husdjur nära inpå sig. Vi har fyra äldreboenden i Knivsta kommun. Det är vetenskapligt bevisat att människan mår bra av närhet till sitt husdjur. Då ska ju djuren naturligtvis vara vänligt sinnade till människor. Skälliga hundar göra sig icke besvär. De ska även vara kopplade om de är av större natur. Nu är min fråga till Socialförvaltningen: Kan äldre få ha ett sällskapsdjur på äldreboendet? De mår bra av det. Det blir trevligare för både besökare och personal. Alla är vinnare.

Jonas Dahlgren

Knivsta