Företagskatalogen.

Införd i Knivstabygden 2010-09-08. All reklam är bra reklam.

Jag har kollat i Företagskatalogen för 2009 (avser hela landet), vilken ges ut av Eniro, under avd. Offentlig förvaltning/kommuner. Där skulle vår kommun, Knivsta, funnits med i vänster spalt på s. 5 efter Kiruna och före Kramfors kommun! Alla kommuner i Sverige är inte med där. I Gula sidorna Uppsala 2010 finns vi dock med, men alltså inte i den stora upplagan, i vart fall inte för år 2009. Det är ju bra reklam att finnas med i Gula sidorna Uppsala, men man behöver nog knappast frälsa de redan frälsta utan hellre avancera på den större marknaden. Så anser jag, ty all reklam är bra reklam. Vad anser kommunens förvaltning om detta?

Jonas Dahlgren, Knivsta.

Jonas Dahlgren.
I första hand slugger. I andra hand ännu mera slugger.