Alliansen bör hålla ihop.

Införd i UNT 20-04-02. L har som bekant hoppat i säng med de röda. Opinionen är obeveklig och resultatet har inneburit att L har parkerat stadigvarande på approximativt 3,9 %. Illa illa för ett parti som annars är offensivt och har många stora ledarsidor i landet bakom ryggen.

Vad göra? Jo, jag tror såhär: L kommer att i lagom tid innan valet 2022, säg redan 2021 hoppa av regeringssamarbetet med S. Detta innebär att L kan hamna i opposition och därjämte hoppas på en återförenad Allians för Sverige. Att L hoppar av det röda samarbetet, innebär att dem kan få stödröster inte minst av många moderater. Samt av mig. Att rädda L, innebär minst 355 000 röster i vinst för en ny blågrön regering 2022.

Jonas Dahlgren

Alliansvän i Knivsta.